Adverteerders

Een bureau kan je vertellen hoe goed het is. Opvallende campagnes presenteren. Mooie cijfers laten zien. Maar objectief is anders. Dat is de onafhankelijke ROTA-erkenning wel. Die vertelt hoe het bureau er financieel voor staat. Of het solvabel is. Of rekeningen betaald worden. De ROTA-erkenning biedt zekerheid en kan een voorkeurspositie opleveren bij media-exploitanten en overheid (bij o.a. aanbestedingsprocedures).

Voordelen

De ROTA-erkenning voorkomt verrassingen. Want de ROTA-erkenning zet zwart op wit wat niet-erkende bureaus slechts kunnen beloven: of een bureau professioneel en financieel stabiel is. Dat zijn harde criteria die verder gaan dan een leuke presentatie. Of mooie blauwe ogen. Het levert je de ideale shortlist op. En de zekerheid dat je je kunt focussen op het leukste werk van het beste bureau voor je merk.

ROTA-erkende bureaus