Media-exploitanten

De ROTA schept orde in het zakelijke verkeer tussen media-/reclamebureaus , media-exploitanten en adverteerders. Bemiddelt bij geschillen tussen de aangesloten media-exploitanten en de erkende reclamebureaus. En biedt financiële zekerheid.

Voordelen

Met het lidmaatschap van de ROTA sta je stevig in je schoenen. Zeker als je werkt met een ROTA-erkend bureau. Je krijgt actuele informatie over financiële ontwikkelingen bij media-/reclamebureaus. Je hoort wanneer een reclamebureau niet meer kan voldoen aan de solvabiliteitsnormen. Je hebt de extra zekerheid door het systeem van bankgaranties/ borgsommen. Zodat bij deconfitures kan worden uitgekeerd en je niet met openstaande rekeningen blijft zitten.

Aanvraag

Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap van de ROTA?
Vul dan het contactformulier in dat je vindt onder het kopje Vragen. Of bel 085 0430039.

Kosten

De abonnementsprijzen houden verband met de in Nederland behaalde netto reclameomzet. De abonnementsprijzen 2017 zijn gebaseerd op de netto reclameomzet in 2015. Bij de bepaling van de reclameomzet wordt uitgegaan van de hoogste juridische entiteit van de (Nederlandse) onderneming.

Bijeenkomsten

De ROTA organiseert jaarlijks een of meerdere bijeenkomsten voor de creditmanagers van de aangesloten media-exploitanten. Centraal staan de ontwikkelingen in de bedrijfstak met betrekking tot het creditmanagement, en uitwisseling van informatie. Daarnaast worden knelpunten en problemen in de markt besproken. Andere onderwerpen: de Regelgeving ROTA, verschillennota’s, betalingsachterstanden van bureaus, solvabiliteitscriteria, etc.

ROTA-leden