Over ROTA

De stichting ROTA is een organisatie voor media-exploitanten en reclamebureaus. De aangesloten partijen in de stichting zijn: het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), NDP Nieuwsmedia, Magazine Media Associatie (MMA), Media voor Vak en Wetenschap (MVW) en de Organisatie van lokale nieuwsmedia (NNP). Vertegenwoordigers van voornoemde partijen hebben zitting in het bestuur. Leden van deze organisaties kunnen een abonnement op de dienstverlening van de ROTA nemen. Daarnaast zijn er bij de ROTA zo’n 120 erkende reclamebureaus aangesloten.

Doelstelling en middelen

De ROTA streeft naar orde in het zakelijke verkeer tussen media-exploitanten, media-/reclamebureaus en adverteerders. De regelgeving bestaat uit: de Regelen, het Reglement Erkenningen en het Klachten- en Beroepsreglement.

De Regelen vormen de Algemene Voorwaarden voor Reclame en Reclamecontracten, van de aangesloten media-exploitanten (uitgevers). Veel media-exploitanten/uitgevers hanteren de Regelen als hun eigen leveringsvoorwaarden. In het Reglement Erkenningen staat waar een reclamebureau aan moet voldoen om een ROTA-erkend bureau te worden. De ROTA hanteert het Klachten- en Beroepsreglement bij geschillen tussen media-exploitanten en reclamebureaus.

ROTA-bestuur

Peter Eillebrecht
Voorzitter ROTA

Cees Minderop
Secretaris/penningmeester ROTA
v/h Senior Commercieel Adviseur, Telegraaf Media Nederland

Steven Flipse
CFO, Sanoma Media

Rachel Gómez Y Maseland
Commercial Director Hearst Netherlands

Paul Kuin
Manager Advertising Operations, Persgroep

René Houweling
Sales manager BDUmedia

Secretariaat

De directeur van de ROTA heeft de leiding van het bureau. Dit bureau bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en voert de genomen besluiten uit.

Ron Rijntjes
directeur

Juridisch adviseur
J.A.M. Jonkhout
Marree & Dijxhoorn Advocaten

Financieel adviseur
Van Zijl Accountancy & Advies B.V.

ROTA-leden